Polskie Towarzystwo Historyczne
Zarząd Główny

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

tel: (+48) 022 831-63-41
email: pth@ihpan.edu.pl
www.pth.net.pl


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie

10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, pok. 340

tel./fax (89) 524 63 41
e-mail: zjazdpth@op.pl
www.pth.olsztyn.pl

Numer konta:
PKO BP 78 1020 3541 0000 5502 0144 0049

Copyright © 2008 by Polskie Towarzystwo Historyczne, Design by Łukasz P. Fafiński