Szczegółowy Program Zjazdu

Od dziś mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowym programem Zjazdu

Program >>

Szanowni Państwo,

przepraszamy za pojawiające się w wysłanej do Państwa korespondencji nieścisłości. Wynika to z błędu technicznego bazy danych. Wszelkie Państwa życzenia zostaną wzięte pod uwagę po telefonicznej konsultacji z Państwem lub na miejscu po przybyciu na Zjazd. Wszelkie sprawy związane z tym błędem prosimy kierować do Pana mgr. Artura Rusowicza (tel. 089 524 64 75)

Komitet Organizacyjny Zjazdu

Szanowni Państwo,

w dniu 11 września 2009 roku Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku poinformował Organizatorów Zjazdu, że nie może wystawić wiz wiazdowych na teren Federacji Rosyjskiej dla osób zamieszkałych poza jurysdykcją Konsulatu. W związku z tym jesteśmy zmuszeni anulować ten punkt programu. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Komitet Organizacyjny Zjazdu

Mapa Kortowa


Mapa >>

Rejestracja


Szanowni Państwo, w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa w zjeździe. Prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną formularza umieszczonego na naszej stronie.

Informacja


Szanowni Państwo, osoby zainteresowane wyłącznie udziałem w Kongresie Towarzystw Regionalnych nie muszą dokonywać rejestracji i wnosić opłaty zjazdowej.


Biuro Organizacyjne Zjazdu udziela informacji
od pn. do pt. w godzinach 8.00-15.00
tel./faks (89) 524 63 41.
Prosimy o kontakt mailowy
na adres: zjazdpth@op.pl


Odezwa zjazdowa


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwołuje w dniach 16-19 września 2009 r. XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich.

Patronat nad Zjazdem tradycyjnie zgodził się objąć Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie jego honorowym gościem. Na miejsce obrad po raz pierwszy wybrano Olsztyn z uroczo zlokalizowanym kampusem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pełen tekst odezwy >>

Walne Zgromadzenie Delegatów


20 IX 2009 r. po zakończeniu Zjazdu odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów. W związku z tym prosimy wszystkie Oddziały w Polsce o przeprowadzenie w czerwcu wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie i przesłanie ich wyników do Zarządu Głównego PTH w Warszawie.

Dokument >>

Porozumienie między PTH a SH ČR


24 kwietnia 2009 r. zostało podpisane porozumienie między Polskim Towarzystwem Historycznym a Struženĭm historiků České odnośnie wzajemnej wspólpracy, także przy nadchodzącym zjeździe.

Tekst porozumienia >>

Komunikat dla nauczycieli


Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje udział nauczycieli w Zjeździe za formę doskonalenia zawodowego. Nauczyciele uczestniczący w Zjeździe otrzymają, podobnie jak w poprzednich, odpowiednie zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa. Ministerstwo wyraziło również deklarację zwrotu kosztów podróży dla nauczycieli. Przypominamy, iż wpisowe w grupie nauczycieli wynosi 50,- zł.

Dokument >>

Opłaty za noclegi i wyżywienie


Pod poniższym linkiem mogą Państwo zapoznać się z tabelą opłat za noclegi i wyżywienie, jakie będą obowiązywały w ramach Zjazdu

Tabela >>

Nasza strona - zalecenia techniczne


Szanowni Państwo, aby jak najlepiej korzystać z naszej strony zalecamy wykorzystanie jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 7, Firefox 3, Opera 9.5, Safari 3.2 lub ich nowszych wersji. Do przeglądania programu zjazdu i formularza rejestracyjnego potrzebny jest program Adobe Reader 8 lub nowszy. Prosimy także, aby w przypadku jakichkolwiek problemów z wyświetlaniem strony, w pierwszej kolejności wcisnąć klawisz F5, a jeśli to nie poskutkuje, usunąć historię przeglądanych stron w ustawieniach przeglądarki i ponownie wpisać adres naszej strony.
W przypadku powtarzających się problemów technicznych prosimy o zgłaszanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres piotr.patejuk@gmail.com

Komunikat nr 1


Organizację XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego powierzył środowisku historyków olsztyńskich i reprezentującemu to środowisko Oddziałowi PTH w Olsztynie. Komitet Zjazdowy w trakcie dyskusji opracował program Zjazdu, a moderatorzy poszczególnych sesji i sympozjów kończą prace przygotowawcze. Komitet Organizacyjny powołany przez Oddział PTH w Olsztynie zajął się organizacją logistyczną Zjazdu, zaplecza socjalnego, technicznego, komunikacji elektronicznej, a także pracy służb organizacyjnych.

Zjazd, mimo pięknej, prawie 130-stuletniej tradycji, ulega jednak ewolucji i musi reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Wśród coraz większej liczby specjalistycznych spotkań naukowych, które rokrocznie mają miejsce, Zjazd daje niepowtarzalną okazję do spotkania się wszystkich historyków, bez względu na specjalizację. Niech Zjazd stanie się nie tylko podsumowaniem dorobku ostatnich kilku lat, ale niech pokaże nowe kierunki badań, inne spojrzenie na tradycyjny warsztat historyczny.

Zwracamy się do wszystkich z apelem – przybywajcie do Olsztyna. Czeka na Was najpiękniejszy kampus uniwersytecki w Polsce, uroczo położony nad Jez. Kortowskim i Jez. Starodworskim z kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Tu po trudach obrad można czynnie wypocząć nad wodą, wypożyczając łódkę, rower lub jacht. Czeka na Was również klimatyczna Starówka, gdzie przy kawie i lampce wina można podziwiać uroki Olsztyna nocą. Wreszcie, czeka na Was wiele imprez towarzyszących, o których piszemy w komunikacie nr 2.


Komitet Organizacyjny i Biuro Organizacyjne będą sukcesywnie zamieszczać informacje dotyczące Zjazdu na stronie internetowej: www.pth.olsztyn.pl/zjazd
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Biuro Organizacyjne
XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
ul. Kurta Obitza 1, pok. 340; 10-725 Olsztyn
tel. (89) 524 63 34 (wtorek: 12.00-15.00, sobota: 10.00-13.00)
tel./fax (89) 524 63 41 (wtorek: 10.00-12.00; czwartek: 10.00-12.00; piątek: 10.00-12.00)
e-mail: zjazdpth@op.pl

Komunikat nr 2


Zjazd to nie tylko święto stricte naukowe, to również czas spotkań w kuluarach, czas swobodnej wymiany myśli w każdym momencie: i podczas dyskusji na sali obrad, i podczas nieformalnych spotkań po ich zakończeniu. By uatrakcyjnić pobyt w Olsztynie przygotowaliśmy dla uczestników bogatą ofertę imprez towarzyszących, wśród których – obok koncertów, turnieju rycerskiego, zwiedzania Olsztyna – jedną z najważniejszych będzie wspólny grill nad Jeziorem Kortowskim. Jego zorganizowaniu przyświecała jedna myśl – aby uczestnicy Zjazdu mieli okazję spotkać się w jednym miejscu i czasie.

Przygotowaliśmy wycieczki po regionie – w ofercie będzie kilka tras do wyboru. Planujemy również wyjazd do pobliskiego Kaliningradu.

Pełna oferta imprez towarzyszących będzie sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej Zjazdu.

Komunikat nr 3


Przypominamy wszystkim uczestnikom Zjazdu, a szczególnie nauczycielom o konieczności przybycia na Zjazd i zarejestrowania się w sekretariacie zjazdu wraz z delegacją z rodzimej placówki oświatowej.

Komitet Honorowy

Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski

Marszałek Senatu RP
Bogdan Borusewicz

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Barbara Kudrycka

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Senator RP
Ryszard Górecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Starosta Olsztyński
Mirosław Pampuch

Prezydent Miasta Olsztyn
Piotr Grzymowicz

Metropolita Warmiński
ks. abp Wojciech Ziemba

Rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Józef Górniewicz

Wiceprezes PAN
Karol Modzelewski

Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych
Janusz Żarnowski

Sekretarz
Polskiej Akademii Umiejętności

Jerzy Wyrozumski

Prezes
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Stefan Krzysztof Kuczyński

Prezes
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Jarosław Poraziński

Prezesi PTH poprzednich kadencji
Andrzej Ajnenkiel
Marian Biskup
Henryk Samsonowicz
Jacek Staszewski
Wojciech WrzesińskiPartnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Copyright © 2008 by Polskie Towarzystwo Historyczne, Design by Łukasz P. Fafiński