Ekologiczny Olsztyn

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Alkoholowa manipulacja

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Czym jest lokalny patriotyzm?

Zapraszamy na stronę projektu pod linkiem

 

patriotyzmjutra.wehikulczasu.net

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Co mu w duszy grało

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Żołnierze wyklęci czy niezłomni?

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Bitwa pod Grunwaldem – w walce o nowoczesny patriotyzm

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Za czym kolejka ta stoi?… Historie spod lady PRL-u

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Tanio! Solidnie! Okazja!

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Rekordowy stadion… czyli magia Jakubowa sprzed lat

 

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Komunikat o walnym zgromadzeniu

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 16.30 w pierwszym terminie i o godz. 16.45 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (I piętro, nr 107a) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. K. Obitza 1.

Celem Walnego Zebrania Członków jest wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTH, które odbędzie się w Łodzi 19 września 2015 r.

Porządek zebrania:

1. Zagajenie.

2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTH.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Zgłaszanie kandydatów.

5. Wybór delegatów w głosowaniu tajnym.

6. Prezentacja Encyklopedii Warmii i Mazur – Jan Gancewski.

7. Ogłoszenie wyników wyboru delegatów.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Zwracamy się do wszystkich członków Oddziału o udział w Walnym Zebraniu, gdyż wybór naszych delegatów będzie miał wpływ na skład władz centralnych PTH. Informujemy wszystkich, iż przed lub po zebraniu będzie możliwość wpłaty bieżących i przede wszystkim zaległych składek członkowskich.

W imieniu Zarządu

Dr Andrzej Korytko

Prezes Oddziału PTH w Olsztynie

Posted in Informacje | Skomentuj