Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie w oparciu o § 39 pkt 4 Statutu PTH ze zmianami uchwalonymi 20 września 2009 r. zwołuje

Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek). Początek o godz. 17.00 (drugi termin 17.15). Miejsce: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, Sala im. Prof. A. Bartoszewicza.

 

Porządek obrad:

1. Powitanie.

2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Oddziału.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego zebrania.

5. Wybór protokolanta.

6. Sprawozdanie prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie skarbnika Oddziału.

8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium (jawne).

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Ustalenie list kandydatów do nowych władz Oddziału.

13. Wybory: prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

 

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Rola kobiety na Warmii i Mazurach (XIX w. – pierwsza połowa XX w.) pełen tekst książki

Zapraszamy do lektury książki Jana Gancewskiego i Kingi Lisowskiej Rola kobiety na Warmii i Mazurach (XIX w. – pierwsza połowa XX w.)

Pełen tekst pod linkiem.

Publikacja sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Rola kobiety na Warmii i Mazurach

Zapraszamy na promocję książki.

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Jubileusz 70-lecia istnienia naszego Oddziału

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Oddziału PTH w Olsztynie serdecznie zapraszam na jubileusz 70-lecia istnienia naszego Oddziału. W programie:
  • godz. 17.00 – Olsztyński Wehikuł Czasu nt. Obywatelski Olsztyn – o sztuce demokracji
  • godz. 18.00 – czas na wspomnienia oraz dyskusję o sprawach bieżących przy symbolicznej kawie…

Jubileusz odbędzie się 12 grudnia (w środę) w Sali Rady Wydziału im. A. Bartoszewicza w Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1.

Z pozdrowieniami,
Andrzej Korytko
Opublikowano w Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

„Niepodległy” Olsztyn – jak świętowano w czasach PRL-u

Opublikowano w Olsztyński Wehikuł Czasu, Wykłady | Skomentuj

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

Komunikat

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.15 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (I piętro, nr 107a) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. K. Obitza 1.
Celem Walnego Zebrania Członków jest wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTH, które odbędzie się w Białymstoku 15 września 2018 r.

Porządek zebrania:
1. Zagajenie.
2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTH.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów.
5. Wybór delegatów w głosowaniu tajnym.
6. Ogłoszenie wyników wyboru delegatów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż przed lub po zebraniu będzie możliwość wpłaty bieżących i przede wszystkim zaległych składek członkowskich.
W imieniu Zarządu
Andrzej Korytko
Prezes Oddziału PTH w Olsztynie
Opublikowano w Informacje | Skomentuj

Ekologiczny Olsztyn

Opublikowano w Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Alkoholowa manipulacja

Opublikowano w Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Czym jest lokalny patriotyzm?

Zapraszamy na stronę projektu pod linkiem

 

patriotyzmjutra.wehikulczasu.net

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Opublikowano w Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Co mu w duszy grało

Opublikowano w Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj