Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie w oparciu o § 39 pkt 4 Statutu PTH ze zmianami uchwalonymi 20 września 2009 r. zwołuje Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa). Początek o godz. 16.30 (drugi termin 16.45). Miejsce: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, Sala im. Prof. A. Bartoszewicza (107A, I piętro).

Porządek obrad:

1. Powitanie.

2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Oddziału.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego zebrania.

5. Wybór protokolanta.

6. Sprawozdanie prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie skarbnika Oddziału.

8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium (jawne).

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Ustalenie list kandydatów do nowych władz Oddziału.

13. Wybory: prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

Opublikowano w Informacje | Otagowano jako | Komentowanie zostało zablokowane

Walne Zebranie Członków PTH Oddział w Olsztynie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.15 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (I piętro, nr 107a) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. K. Obitza 1.

Celem Walnego Zebrania Członków jest wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTH, które odbędzie się w Zielonej Górze 17 września 2022 r.

 

Porządek zebrania:
1. Zagajenie.
2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTH.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów.
5. Wybór delegatów w głosowaniu tajnym.
6. Ogłoszenie wyników wyboru delegatów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż przed lub po zebraniu będzie możliwość wpłaty bieżących i przede wszystkim zaległych składek członkowskich.

W imieniu Zarządu
Andrzej Korytko
Prezes Oddziału PTH w Olsztynie

 

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Posiedzenie Zarządu Oddziału PTH w Olsztynie

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Oddziału PTH w Olsztynie, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 18.00 w Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1 w sali 107B (I piętro – pracownia komputerowa).
Porządek zebrania:
1. Sprawa składek członkowskich za 2020 r.
2. Przyjęcie nowych członków.
3. Powołanie przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie w oparciu o § 39 pkt 4 Statutu PTH ze zmianami uchwalonymi 20 września 2009 r. zwołuje

Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek). Początek o godz. 17.00 (drugi termin 17.15). Miejsce: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, Sala im. Prof. A. Bartoszewicza.

 

Porządek obrad:

1. Powitanie.

2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Oddziału.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego zebrania.

5. Wybór protokolanta.

6. Sprawozdanie prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie skarbnika Oddziału.

8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium (jawne).

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Ustalenie list kandydatów do nowych władz Oddziału.

13. Wybory: prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

 

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Rola kobiety na Warmii i Mazurach (XIX w. – pierwsza połowa XX w.) pełen tekst książki

Zapraszamy do lektury książki Jana Gancewskiego i Kingi Lisowskiej Rola kobiety na Warmii i Mazurach (XIX w. – pierwsza połowa XX w.)

Pełen tekst pod linkiem.

Publikacja sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Rola kobiety na Warmii i Mazurach

Zapraszamy na promocję książki.

Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Jubileusz 70-lecia istnienia naszego Oddziału

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Oddziału PTH w Olsztynie serdecznie zapraszam na jubileusz 70-lecia istnienia naszego Oddziału. W programie:
  • godz. 17.00 – Olsztyński Wehikuł Czasu nt. Obywatelski Olsztyn – o sztuce demokracji
  • godz. 18.00 – czas na wspomnienia oraz dyskusję o sprawach bieżących przy symbolicznej kawie…

Jubileusz odbędzie się 12 grudnia (w środę) w Sali Rady Wydziału im. A. Bartoszewicza w Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1.

Z pozdrowieniami,
Andrzej Korytko
Opublikowano w Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Komentowanie zostało zablokowane

„Niepodległy” Olsztyn – jak świętowano w czasach PRL-u

Opublikowano w Olsztyński Wehikuł Czasu, Wykłady | Komentowanie zostało zablokowane

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

Komunikat

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.15 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (I piętro, nr 107a) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. K. Obitza 1.
Celem Walnego Zebrania Członków jest wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTH, które odbędzie się w Białymstoku 15 września 2018 r.

Porządek zebrania:
1. Zagajenie.
2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTH.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów.
5. Wybór delegatów w głosowaniu tajnym.
6. Ogłoszenie wyników wyboru delegatów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż przed lub po zebraniu będzie możliwość wpłaty bieżących i przede wszystkim zaległych składek członkowskich.
W imieniu Zarządu
Andrzej Korytko
Prezes Oddziału PTH w Olsztynie
Opublikowano w Informacje | Komentowanie zostało zablokowane

Ekologiczny Olsztyn

Opublikowano w Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Komentowanie zostało zablokowane