Władze Oddziału

 • Prezes: dr Andrzej Korytko
 • Wiceprezes: dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM
 • Sekretarz: mgr Łukasz Fafiński
 • Zastępca sekretarza: mgr Danuta Jamiołkowska
 • Zastępca sekretarza: mgr Artur Rusowicz
 • Skarbnik: mgr Izabela Socka
 • Zastępca skarbnika: dr hab. Sławomir Augusiewicz
 • mgr Wiktor Knercer
 • dr Izabela Lewandowska
 • dr Kinga Lisowska
 • dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
 • dr hab. Miron Wolny