Aktualności

Uczestnicy eliminacji szkolnych 
I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów 
zakwalifikowani do części ustnej etapu okręgowego (II) 
Olimpiady w roku

Karolina Daria Sendecka – Gimnazjum Samorządowe Nr 2z Oddziałami Integracyjnymiim. Polskich Noblistów w Iławie


Uczestnicy Eliminacji Szkolnych 

I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów 
zakwalifikowani do Etapu Okręgowego OHG 2016/17
  1. Jędrzej Piórek – Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie 
  2. Sebastian Prabucki – Gimnazjum Nr 7 w Elblągu 
  3. Patryk Seligowski – Gimnazjum Nr 7 w Elblągu 
  4. Karolina Daria Sendecka – Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

Część pisemną II etapu, czyli test rozpoczynamy 10 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Kurta Obitza 1, sala 19 (parter).

Prosimy o wcześniejsze przybycie o godz. 10.45. Prosimy o zabranie przez uczniów legitymacji szkolnych w celu weryfikacji tożsamości.

W części pisemnej uczniowie rozwiązują test pisemny składający się ze zróżnicowanych zadań otwartych i zamkniętych. Zadania będą zawierały obudowę dydaktyczną w postaci m.in. tekstów źródłowych, ikonografii, map, danych statystycznych. W zadaniach otwartych uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnością analizy i interpretacji źródeł oraz umiejętnością formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych. Eliminacje pisemne trwają 90 minut.

Testy pisemne na II etapie oceniane są przez eksperta i Przewodniczącego Komitetu Głównego, którzy dokonują oceny pracy pisemnej w skali od 1 do 6.

Planujemy po zakończeniu pisania testu oraz posiłku dla uczniów (wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży dla uczniów zapewniają organizatorzy Olimpiady), zorganizowanie dla uczniów i opiekunów warsztatów telewizyjnych w studio telewizyjnym Wydziału Humanistycznego (prowadzący – pracownicy i doktoranci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna). Czas trwania warsztatów ok. 1 godz.

Prosimy o deklarację, czy zechcą Państwo uczestniczyć w warsztatach.

Opiekunowie będą mogli skorzystać z posiłku w stołówce akademickiej, znajdującej się w budynku Centrum Konferencyjnego UWM (bezpośrednie sąsiedztwo Wydziału Humanistycznego), w której również zapewnimy posiłek uczniom.

Program 
http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/program
Harmonogram 
http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2016-2017/harmonogram
Regulamin
http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin
Formularze 
http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/formularze
Wykaz lektur i podręczników 
http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/wykaz-lektur-i-podrecznikow

Uczestnicy eliminacji szkolnych I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zakwalifikowani do części ustnej etapu okręgowego (II) Olimpiady w roku

Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

1.

Karolina Daria Sendecka

Gimnazjum Samorządowe Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Noblistów w Iławie