Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

dr hab. Sławomir Augusiewicz

Przewodniczący

dr Anna Pytasz-Kołodziejczyk
Sekretarz

Kontakt
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn
tel. 606903561