Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

Komunikat

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.15 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (I piętro, nr 107a) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. K. Obitza 1.
Celem Walnego Zebrania Członków jest wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTH, które odbędzie się w Białymstoku 15 września 2018 r.

Porządek zebrania:
1. Zagajenie.
2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTH.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów.
5. Wybór delegatów w głosowaniu tajnym.
6. Ogłoszenie wyników wyboru delegatów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż przed lub po zebraniu będzie możliwość wpłaty bieżących i przede wszystkim zaległych składek członkowskich.
W imieniu Zarządu
Andrzej Korytko
Prezes Oddziału PTH w Olsztynie
Posted in Informacje | Skomentuj

Ekologiczny Olsztyn

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Alkoholowa manipulacja

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Czym jest lokalny patriotyzm?

Zapraszamy na stronę projektu pod linkiem

 

patriotyzmjutra.wehikulczasu.net

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Co mu w duszy grało

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Żołnierze wyklęci czy niezłomni?

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Bitwa pod Grunwaldem – w walce o nowoczesny patriotyzm

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Za czym kolejka ta stoi?… Historie spod lady PRL-u

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Tanio! Solidnie! Okazja!

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj

Rekordowy stadion… czyli magia Jakubowa sprzed lat

 

Posted in Informacje, Olsztyński Wehikuł Czasu | Skomentuj