Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie w oparciu o § 39 pkt 4 Statutu PTH ze zmianami uchwalonymi 20 września 2009 r. zwołuje Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa). Początek o godz. 16.30 (drugi termin 16.45). Miejsce: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, Sala im. Prof. A. Bartoszewicza (107A, I piętro).

Porządek obrad:

1. Powitanie.

2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Oddziału.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego zebrania.

5. Wybór protokolanta.

6. Sprawozdanie prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie skarbnika Oddziału.

8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium (jawne).

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Ustalenie list kandydatów do nowych władz Oddziału.

13. Wybory: prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

Ten wpis umieszczono w kategorii Informacje i otagowano jako . Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone