Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie w oparciu o § 39 pkt 4 Statutu PTH ze zmianami uchwalonymi 20 września 2009 r. zwołuje

Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek). Początek o godz. 17.00 (drugi termin 17.15). Miejsce: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, Sala im. Prof. A. Bartoszewicza.

 

Porządek obrad:

1. Powitanie.

2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Oddziału.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego zebrania.

5. Wybór protokolanta.

6. Sprawozdanie prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie skarbnika Oddziału.

8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium (jawne).

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Ustalenie list kandydatów do nowych władz Oddziału.

13. Wybory: prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Informacje. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone