Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie

Komunikat

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.15 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (I piętro, nr 107a) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. K. Obitza 1.
Celem Walnego Zebrania Członków jest wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTH, które odbędzie się w Białymstoku 15 września 2018 r.

Porządek zebrania:
1. Zagajenie.
2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTH.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów.
5. Wybór delegatów w głosowaniu tajnym.
6. Ogłoszenie wyników wyboru delegatów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Informujemy, iż przed lub po zebraniu będzie możliwość wpłaty bieżących i przede wszystkim zaległych składek członkowskich.
W imieniu Zarządu
Andrzej Korytko
Prezes Oddziału PTH w Olsztynie
This entry was posted in Informacje. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>